Projektová databáze Tandemu

Příklady dobré praxe česko-německých výměn dětí a mládež
Tandem Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže
česky deutsch

„A najednou jsme byli rozděleni“: česko-německý seminář transnárodního občanského vzdělavání

Partnerské organizace:
Jugendbildungsstätte Waldmünchen der KAB & CAJ gGmbH, Schloßhof 1, 93449 Waldmünchen | Knoflík, z.s., Koterovská 28, 32600 Plzeň

Cílová skupina: mládých lidi z Německa a České republiky
Počet účastníků: 49
Téma: občanské vzdělávání, historie, média

Verze pro tisk

Verze projektu pro tisk

Fotky z projektu

Přiložené dokumenty

Popis a cíl projektu

Tématem projektu byla společná minulost bavorsko-českých hranic. Hlavním cílem byla nejen podpora tolerance a vzájemného porozumění obyvatel, ale také motivace k udržení míru a silné „společné“ Evropy. Dalšími cíly pak byly rozvoj kritického myšlení, tvorba vlastních pevných názorů a schopnost si je obhájit. Účastníci byli rozděleni do česko-německých týmů, což sloužilo k rozvoji interkulturní kompetence a zlepšení dovednosti pracovat v týmu. V rámci semináře se účastníci poznávali jak při práci na projektu, tak ve volném čase.
Highlightem pobytu byla úvodní exkurze do Grafenriedu, jedné ze zmizelých vesnic v blízkosti Waldmünchenu. Odbornou prohlídku vedl Walter Urban, který svým poutavým vyprávěním vtáhl všechny do příběhu místa. Účastníci měli možnost sami objevit stopy minulosti na ruinách zmizelé vesnice.
Posléze pak byly v mezinárodních týmech zpracovány projektové práce s následnými tématy: Život a kultura v Grafenriedu před jeho zničením, Rešerše životních příběhů z Grafenriedu, Útěk a vyhnanství tehdy a dnes, Dokumentovaný rozhovor se soudobými svědky.

Vývoj projektu, časový rámec

Konala se dvě vícedenní přípravná setkání, kde se probíral a plánoval jak obsah tak metody odpovídající konceptu semináře.

Překonání jazykové bariéry

Setkání mládeže proběhlo českém i německém jazyce a do programu byla zařazena jazyková animace.

Dokumentace a výstupy projektu

http://www.jvfg-cham.de/de/aktuelles/meldungen/2018-10-24-19-31-51.php (NJ)

Financování projektu

• Podpora z prostředků Spolkového ministerstva pro rodinu, seniory, ženy a mládež (KJP)
• Česko-německý fond budoucnosti
• Haus des deutschen Ostens (Bavorské ministerstvo pro rodinu, práce a sociálních věcí)

Kontakty

Anne Krumpp
+499972941486
anne.krumpp@jugendbildungsstaette.org

Lena Rüger
+499972941423
lena.rueger@jugendbildungsstaette.org

Přihlášení do databázeZapomenuté heslo

Maple Webdesign