Projektová databáze Tandemu

Příklady dobré praxe česko-německých výměn dětí a mládež
Tandem Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže
česky deutsch

Historie a setkání jako motivace

Partnerské organizace:
Stiftung Sudetendeutsches Sozial- und Bildungswerk / Der Heiligenhof | Labská střední odborná škola a Střední odborné učiliště Pardubice, s.r.o.

Cílová skupina: 34 mladistvých z Bavorska a Česka
Počet účastníků: 34
Téma: občanské vzdělávání, historie,

Verze pro tisk

Verze projektu pro tisk

Fotky z projektu

Přiložené dokumenty

Popis a cíl projektu

Německá a česká mládež měla formou orientovanou na účastníky nabýt znalosti o společné historii, vést diskusi o  aktuálních společenských, politických a ekonomických tématech a případně odbourávat předsudky vůči ůčastníkům z jiných zemí. Společně se měli všichni zamýšlet nad společným životem a analyzovat či hodnotit ze svého pohledu rozdílné a společné znaky. Celá akce sestávala z nabídky informací, kterou mohli čerstvě dospělí účastníci samostatně a cíleně využít k politické informovanosti, k hodnocení a k reflexi. Mohli se zapojit ve dvojicích či ve skupinkách a tím spoluutvářet skupinové procesy.
Během těchto 6 dnů se konaly různé workshopy: jejich předmětem byly jak německo-české dějiny, tak aktuální problémy, které mají význam i pro budoucnost, přičemž jednotlivá témata pak byla doplněna o film nebo diskusi. Exkurze do památníku Buchenwald, která byla spojena se skupinovou prací v centru pro vzdělávání a setkávání „Der Heiligenhof“, tak byla zcela v souladu s názvem projektu „Historie a setkávání jako motivace“

Překonání jazykové bariéry

Setkání mládeže se konalo dvojjazyčně.

Obtíže projektu a jejich překonání

Přítomné rozsáhlé znalosti závisely především na osobním zájmu. Mezery ve znalostech byly vysvětlovány především tím, jaká je náplň učebních plánů: německo-české vztahy v nich nejsou zastoupeny, ačkoliv jsou pro dobré soužití ve střední Evropě určující. Proto je organizace toho názoru, aby se v podpoře mimoškolního politického vzdělávání podnikalo více kroků.

Financování projektu

Podpora z prostředků Spolkového ministerstva pro rodinu, seniory, ženy a mládež (KJP): „Společnými vzpomínkami ke společné budoucnosti“

Kontakty

Stiftung Sudetendeutsches Sozial- und Bildungswerk / Der Heiligenhof, Ulrich Rümenapp, M.A., ruemenapp@heiligenhof.de, https://www.heiligenhof.de

Přihlášení do databázeZapomenuté heslo

Maple Webdesign