Projektová databáze Tandemu

Příklady dobré praxe česko-německých výměn dětí a mládež
Tandem Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže
česky deutsch

Letní tábor pro děti a mládež v Gaisthalu

Partnerské organizace:
občanské sdružení SOJKA - spolek mladých (Sojka e.V.)
Sudetendeutsche Jugend Niederbayern/Oberpfalz (sdružení sudetoněmecké mládeže)

Cílová skupina: První čtrnáctidenní etapa letního tábora je určena mládeži od 13-16 let, druhá týdenní etapa je pro 9-12 - ti leté děti. Velikonoční tábor je určen oběma těmto věkovým kategoriím dohromady. V první řadě jsou všechny akce nabízeny vlastním členům sdružení, nicméně volná místa jsou nabídnuta i veřejnosti a to prostřednictvím tisku v obou zemích. Všechny akce jsou vedeny zkušenými českými a německými vedoucími, převážně z řad bývalých účastníků. To se týká i týmu táborové kuchyně, kde jsou rovněž přítomni jak Češi tak Němci.
Počet účastníků: 40
Téma: interkulturní komunikace, jazyk,

Verze pro tisk

Verze projektu pro tisk

Fotky z projektu

Přiložené dokumenty

Popis a cíl projektu

Každoročně se tábory odlišují nějakým hlavním mottem, které se vybírá nejen jako zábavná výplň pro volný čas, ale velmi důležitý je i pedagogický efekt zvoleného tématu. Důležité je, aby se podařilo účastníkům předat co nejvíce nových poznatků a informací. Z posledních let uveďme například téma z roku 1999 - "10 let společných novodobých ději ČR a SRN". Co se v deseti letech, které uplynuly od revoluce změnilo ve vzájemných vztazích? Co se změnilo ve světě? Z dalších témat to byla například v létě 2004 aktuální Olympiáda, kdy se účastníci dozvídali interaktivní formou o významu olympijských her, myšlenky fair-play, historii her a současných problémech apod.

Cíle pořádaných akcí
• seznámení se českých a německých účastníků, navázání nových kontaktů a přátelství
• odbourání předsudků a stereotypů, které o sousední zemi máme vžité
• vzbudit u účastníků zájem, podílet se positivně na dalších společných vztazích, nepředpojatě a objektivně referovat o historii našich národů
• zprostředkovávat a šířit principy demokracie, tolerance a vzájemného porozumění

Vývoj projektu, časový rámec

Tyto letní akce se ve společné česko-německé spolupráci konají od roku 1990. Patří sem čtrnáctidenní a týdenní etapa v srpnu v Německu, tři přípravné víkendy a jeden evaluační víkend společný pro obě etapy. Kromě toho se koná recipročně na českém území od roku 1998 i týdenní tábor velikonoční, v současnosti pořádaný v Sedlici u Blatné

Překonání jazykové bariéry

Součástí projektu je i seznámení se s jazykem, k čemuž slouží jazykové kurzy, které vedou zkušení vedoucí a zároveň rodilí mluvčí. Především pro mnohé německé děti je toto první větší příležitost, kdy se dostanou do kontaktu s českým jazykem a s sebou domů si odvážejí alespoň základy naší řeči. Pro české děti je připraven odstupňovaný kurz podle náročnosti a dosažených znalostí. Je nutné však podotknout, že tyto kurzy probíhají velice zábavnou, avšak zároveň efektivní pedagogickou formou různých her, divadelních výstupů, živých rozhovorů apod. Celou věc ještě podporuje fakt, že účastníci jsou stále ve smíšených národnostních skupinkách, kde jsou nenásilnou formou nuceni se dohovořit. Samozřejmě vzhledem k tomu, že ne každý účastník ovládá ten který jazyk, je vše paralelně překládáno vedoucími, kteří jsou stejně jako účastníci na akcích zastoupeni rovným dílem.
Během roku se mají potenciální zájemci účastnit víkendových workshopů na téma jazyková animace, výuka jazyka - těch nejdůležitějších termínů či výrazů, které mohou při akcích potřebovat.

Financování projektu

Akce jsou zčásti financovány z účastnických poplatků, zčásti z různých grantů. Na německé straně přispívá KJP (Kinder- und Jugendplan), na české straně MŠMT a MZV.

Kontakty

občanské sdružení SOJKA - spolek mladých
Na Stráni 1627, CZ-250 88 Čelákovice
e-mail: sojka@sojka.cz
Tel: +420 603 840 912

SdJ - Sudetendeutsche Jugend - DJO, Niederbayern/Oberpfalz
Rennweg 4, D-93049 Regensburg
Alexander Schwager
e-mail: alexu@sdj-ndbopf.de
http://www.sdj-ndbopf.de
http://www.sudetendeutschejugend.de

Přihlášení do databázeZapomenuté heslo

Maple Webdesign