Projektová databáze Tandemu

Příklady dobré praxe česko-německých výměn dětí a mládež
Tandem Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže
česky deutsch

Kouzlení se dřevem

Partnerské organizace:
Střední škola nábytkářská a obchodní Bystřice pod Hostýnem (Mittlere Fachschule für Handel und Möbelindustrie)
Gemeinnütziger Berufsbildungsverein Guben e.V. (obecně prospěšné sdružení pro odborné vzdělávání)

Cílová skupina: studenti 1., 2. a 3. ročníku
Počet účastníků: každé praxe se účastní min. 6 praktikantů
Téma: vzdělávání / pedagogika, Zpracování dřeva, nábytkářství,

Verze pro tisk

Verze projektu pro tisk

Fotky z projektu

Přiložené dokumenty

Podklady mez.vmna 2012-2013.docx
lnek 04-2013.jpg
Zvren zprva z praxe z 2013.pdf

Popis a cíl projektu

Cílem projektu je absolvování odborné praxe studentů z oborů uměleckořemeslné zpracování dřeva a nábytkářská a dřevařská výroba v partnerské instituci. Žáci z obou zemí spolupracují na konkrétním projektu (např. výroba skříně, ekologických ptačích budek). Prohlubují své odborné i teoretické znalosti, poznávají nové technologie a postupy práce. Díky pobytu v cizí zemi získají interkulturní vědomosti, navazují nová přátelství a kontaky, zdokonalí své jazykové a sociální schopnosti.

Vývoj projektu, časový rámec

Partnerství škol se datuje od roku 1999. Od této doby se také realizují reciproční výměny studentů v oblasti odborné praxe.
Od roku 2004 jsou obě školy zapojeny Programu podpory odborných praxí, v rámci něhož získávají finanční prostředky na pobyt svých žáků v sousední zemi. Cílem odborných praxí je také poznání sousední země, kultury a historie, proto jsou praktikanti zapojeni do četných volnočasových aktivit.
V závěre praxí získávají účastníci celoevropsky uznatelný certifikát o absolvování zahraniční odborné stáže Europass-mobility, který jim může být velmi nápomocen při uplatnění se na trhu práce.

Překonání jazykové bariéry

Praktikanti se dorozumívají německy a anglicky. Když je potřeba vypomůže s tlumočením doprovodná osoba.

Obtíže projektu a jejich překonání

Díky včasné a důkladné přípravě účastníků se během praxe nevyskytují v podstatě žádné vážné problémy.

Dokumentace a výstupy projektu

V rámci několikaletých projektů vzniklo mnoho zajímavých a užitečných výstupů např. vybavení pro mateřskou školku, skříň pro sekretariát školy, ptačí budky, umělecky zpracované propagační materiály aj.
Školy prezentují zahraniční odborné praxe v rámci veletrhů, Dnů otevřených dveří, prezentací pro studenty, na nástěnkách školy a v regionálních médiích.

Financování projektu

Finanční prostredky, které školy získavají z Programu podpory odborných praxí, jsou určeny převážně na pobytové (ubytování, strava, pojištění, MHD) a cestovní náklady. Školy získávájí finanční prostředky z Česko-německého fondu budoucnosti a programu EU Leonardo da Vinci.

Kontakty

Střední škola nábytkářská a obchodní Bystřice pod Hostýnem
Holešovská 394, CZ-768 61 Bystřice pod Hostýnem
Anna Blahová, e-mail: annablaha@seznam.cz
http://www.ssno.cz

Gemeinnütziger Berufsbildungsverein Guben e.V.
Deulowitzer Str. 33, D-03172 Guben
Simone Hoth,s.hoth@gbv-guben.de
http://www.gbv-guben.de

Přihlášení do databázeZapomenuté heslo

Maple Webdesign