Projektová databáze Tandemu

Příklady dobré praxe česko-německých výměn dětí a mládež
Tandem Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže
česky deutsch

V české mateřské škole

Partnerské organizace:
Mateřská škola Cheb
Kirchliche Fachakademie für Sozialpädagogik Weiden

Cílová skupina: učitelky MŠ, studenti předškolní pedagogiky, děti do 6 let
Počet účastníků: 11 (2015)
Téma: vzdělávání / pedagogika, sociální práce,

Verze pro tisk

Verze projektu pro tisk

Fotky z projektu

Přiložené dokumenty

Popis a cíl projektu

Spolupráce Fachakademie für Sozialpädagogik ve Weidenu a chebských mateřských škol umožňuje studentům předškolní pedagogiky absolvovat praxi v české mateřské škole. Vedle praktické přípravy na budoucí povolání nahlédnou účastníci také pod pokličku vzdělávacího systému České republiky a seznámí se s kulturou i všedním životem sousední země. Na vlastní kůži poznají, jakou roli při rozvoji dítěte hraje řeč a porozumění toho druhého – sami se totiž během praxe ocitnou v pozici, kdy neovládají řeč a neznají mentalitu lidí okolo sebe a snaží se zapojit do nového kolektivu. Tuto zkušenost pak mohou v budoucí práci velmi dobře zúročit např. při práci s dětmi cizího původu.
Děti z českých mateřských škol i jejich rodiče se díky německým praktikantům seznamují pomocí písniček, pohádek a her s kulturou a zvyky sousedního Bavorska. Každoroční praxe jsou doplněny o další akce partnerských institucí, např. exkurze do vzdělávacích institucí na druhé straně hranice s odbornými referáty.

Vývoj projektu, časový rámec

Spolupráce Fachakademie für Sozialpädagogik ve Weidenu a Mateřské školy v Chebu se datuje od roku 2006, v tomto roce proběhla také první dvoutýdenní praxe. Praxe studentů Fachakademie für Sozialpädagogik ve Weidenu v mateřských školách v Chebu se od té doby konají pravidelně každý rok.

Překonání jazykové bariéry

Účastníci absolvují před praxí dvoudenní jazykovou přípravu. Pomocí metody jazykové animace se seznamují se základními slovy i obraty, které se běžně v české mateřské škole používají. Součástí přípravy jsou také informace o České republice a zdejším vzdělávacím systému.
Učitelky v mateřských školách, v nichž se praxe odehrávají, hovoří vždy alespoň trochu německy nebo anglicky, hlavní organizátorka praxí v chebských mateřských školách ovládá němčinu na výborné úrovni. S dětmi se praktikanti dohovoří především díky mimice a gestice.

Obtíže projektu a jejich překonání

Dlouholetá spolupráce probíhá bez problémů, všechny zapojené strany jsou s průběhem praxí spokojené.

Dokumentace a výstupy projektu

Video: https://www.youtube.com/watch?v=QoiIgdrY7EA

Financování projektu

Program podpory odborných praxí Tandemu (z prostředků Bundesministerium für Bildung und Forschung a programu "Leonardo da Vinci").

Kontakty

Marie Nedvědová
Mateřská škola Cheb
Bezručova 1274/1, 35002 Cheb

http://www.skolkapohadka.cz
info@skolkapohadka.cz

Karlheinz Binner
Kirchliche Fachakademie für Sozialpädagogik
Bismarckstr. 21, 92637 Weiden

http://www.faks-weiden.de
info@faks-weiden.de

Přihlášení do databázeZapomenuté heslo

Maple Webdesign