Projektová databáze Tandemu

Příklady dobré praxe česko-německých výměn dětí a mládež
Tandem Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže
česky deutsch

Nebojte se, postavíme Vám nové!

Partnerské organizace:
Střední průmyslová škola stavební, Opava, příspěvková organizace Mírová 3 746 66 Opava www.spsopava.cz
Verein Soziale Dienste Osteuropa e.V. Zwickauer Straße 279 091 16 Chemnitz

Cílová skupina: žáci oboru pozemní stavitelství, architektura a stavební kostrukce
Počet účastníků: 5
Téma: stavebnictví,

Verze pro tisk

Verze projektu pro tisk

Fotky z projektu

Přiložené dokumenty

CCE01072013_00004.jpg
CCE10062013_00000.jpg

Popis a cíl projektu

Cílem projektu "Nebojte se, postavíme Vám nové" je rozšíření teoretických znalostí a prohloubení praktických dovedností studentů stavebnictví v průběhu třítýdenní praxe v Německu. Nedílným přínosem tohoto projektu je i zdokonalení se studentů v komunikaci v cizím jazyce a osvojení si základní slovní zásoby z oboru stavebnictví.
Studenti vyjíždí do Německa s projekty na postavení, zastavení a revitalizaci vybydlených částí Chemnitz - např. projekt penzion, nemocnice, kino. Během pobytu pomáhají na stavbách, učí se oborovým dovednostem a měli by se vrátit s námětem, jak zachránit objekt Breda v Opavě - po vzoru využití prostor bývalého obchodního domu v Chemnitz, tzv. Tietzhaus.

Vývoj projektu, časový rámec

Projekt probíhá ve dvou fázích:
1. Přípravná fáze, která je rozdělena na jazykovou přípravu - ta je zajištěna koordinačním centrem Tandem a doprovodnou osobou Mgr. Danielou Kotalovou Štěpánovou - a na odbornou přípravu, kde skupina 5 studentů vybraných na základě výborných studijních výsledků projektuje zadaný úkol pod vedením Ing. Tomáše Fischera.

2. Samotná třítýdenní odborná praxe proběhla v roce 2013 v institutu AGRICOLA, ve stavebních firmách a projektových kancelářích města Chemnitz ve Spolkové republice Německo.
Během pobytu mají studenti za úkol vytvořit základní odborný slovníček pro obor stavebnictví.
V průběhu školního roku pracují na projektu revitalizace města Chemnitz a to přípravou studie občanské stavby. Tato fáze projektu je nazvána "Nebojte se, my Vám postavíme nové!". Cílem této fáze projektu je využít nadání našich výborných žáků pro revitalizaci některé vybydlené anebo zanedbané části tohoto německého města. Jejich mladistvé návrhy mohou posloužit jako předloha pro praktické využití těchto ploch a učinit je díky jejich fantazii opět atraktivní pro budoucnost.

Financování projektu

LdV - program Leonardo da Vinci, projekt Tandemu Plzeň "Na praxi k sousedům 2012-2013"

Kontakty

Daniela Kotalová Štěpánová
daniela.stepanova@spsopava.cz

Dr. Ursula Schaarschmidt
Verein Soziale Dienste Osteuropa e.V.

Přihlášení do databázeZapomenuté heslo

Maple Webdesign