Projektová databáze Tandemu

Příklady dobré praxe česko-německých výměn dětí a mládež
Tandem Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže
česky deutsch

Odmalička spolu

Partnerské organizace:
Mateřská škola Krásná (zřizovatel/Träger: Obec/Gemeinde Krásná)
Michaeliskindergarten - MIKITA Adorf

Cílová skupina: děti do 6 let, učitelky MŠ, rodiče dětí
Počet účastníků:
Téma: jazyk,

Verze pro tisk

Verze projektu pro tisk

Fotky z projektu

Přiložené dokumenty

Zvren zprva ODM.pdf

Popis a cíl projektu

Obce Krásná a Adorf se nacházejí téměř na česko-německé hranici, jazyková vybavenost místních lidí je tedy velice důležitá. Logicky se nabízí využít možnost seznámit již ty nejmenší děti s kulturou a jazykem našich sousedů. Projekt si klade za cíl seznámit děti hravou formou základy cizího jazyka, poznat život a zvyky na opačné straně hranice a sblížit se již v raném věku, probudit v nich zájem o sousední zemi, odbourávat předsudky a zábrany a vyvolat v nich touhu po dalších česko-německých setkáních.

Vývoj projektu, časový rámec

První kontakt partnerských mateřských škol byl navázán v létě roku 2013. U vzniku partnerství stála "vyslankyně ze sousední země" Pavlína Kellerová. Spolupráce začala společným projektem "Kinder - školka Krásná - Adorf" spolufinancovaném prostřednictvím Euregia Egrensis a Česko-německého fondu budoucnosti. Jednalo se o výuku německého jazyka v české a českého jazyka v německé školce hravou formou, děti jezdily na společné výlety a výměnné tématické dny do partnerské školky. Projekt probíhal od září 2013 do března 2014.

V roce 2014 v době od září do prosince probíhaly dva projekty spolufinancované Tandemem - "Krásná s Adorfem odmalička spolu" a "Krásná s Adorfem odmalička spolu II." Opět se jednalo o výměnné pobyty dětí a prohlubování kontaktů mezi nimi.

V roce 2015 probíhá společný projekt "Krásná s Adorfem opět spolu".

Financování projektu

program přeshraniční spolupráce Cíl3 Česká republika – Svobodný stát Sasko 2007-2013 – Fond malých projektů; Česko-německý fond budoucnosti; Tandem - program podpory Odmalička

Kontakty

Mateřská škola Krásná
Krásná 196
351 22 Krásná
kontaktní osoba: Věra Veselá
tel.: +420 777 490 746
e-mail: ms.krasna@obeckrasna.cz, vera.vesela@obeckrasna.cz
http://ms.obeckrasna.cz/

Michaeliskindergarten - MIKITA
Am Alten Acker 29
08626 Adorf
Ansprechpartner: Robin Jacob
Telefon: 037423/500684
E-Mail: mail@kita-adorf.de
http://www.kita-adorf.de/

Přihlášení do databázeZapomenuté heslo

Maple Webdesign