Projektová databáze Tandemu

Příklady dobré praxe česko-německých výměn dětí a mládež
Tandem Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže
česky deutsch

Být cool a umět odmítnout

Partnerské organizace:
Základní škola Liberec, Aloisina výšina Aloisina výšina 642, Liberec
Mittelschule am Burgteich Zittau Alte Burgstraße 7a, Zittau

Cílová skupina: žáci základní školy v Liberci
Počet účastníků: 25 dětí a 2 učitelé
Téma: zdraví, interkulturní komunikace,

Verze pro tisk

Verze projektu pro tisk

Fotky z projektu

Přiložené dokumenty

Tamain denk.doc

Popis a cíl projektu

Cílem projektu byla spolupráce partnerských škol v oblasti drogové prevence.

Děti z partnerských škol strávily společně tři dny v Jizerských horách, v termínu 10.-12.listopadu 2014. Během setkání proběhlo několik lekcí dramatické a výtvarné výchovy a zážitkové pedagogiky, ve kterých děti poznávaly svoji vlastní identitu a schopnost asertivního chování ve skupině vrstevníků, v situacích, které svádí k jednoduchým řešením s nepředvídatelnými následky. Přijatelným řešením pro dospívající děti není odvrácení od „špatné party“. Mladý člověk nepřestane usilovat o přijetí skupinou vrstevníků, protože si to dospělí přejí. Pedagogové hledali s dětmi řešení – být přijat vrstevníky (ve slangu dospívajících „být cool") a zároveň dokázat odmítnout. Děti využily fiktivní příběh mladé dívky Tamary, která našla útočiště v drogách. Samy pak děti zjistily, že čím delší cestu Tamara ušla, tím hůře se jí bude vracet. Nejsilnějším okamžikem semináře bylo, když jedna skupina dětí v pohybové pantomimě předvedla ostatním střípky ze života Tamary, které zakončila tím nejhorším řešením – Tamařinou sebevraždou. V průběhu semináře se naprosto setřely rozdíly mezi českými a německými účastníky.

Vývoj projektu, časový rámec

Partnerství škol je již dlouhodobé a od roku 2013 se obě školy zaměřily i na spolupráci v oblasti primární protidrogové prevence. Téma přineslo spolupráci posun směrem k náročnější pedagogické práci s vysokými výchovnými hodnotami.

Překonání jazykové bariéry

Díky participaci pedagogů německého jazyka a vysoké motivaci žáků obou škol, došlo záhy k osmělení a navázání vzájemné komunikace a tím tak rychlému odbourání obav z jazykových bariér.

Dokumentace a výstupy projektu

Pomocí metod zážitkové pedagogiky, dramatické výchovy a dalších alternativních metod jsme dosáhli:
1. zvýšení sebevědomí účastníků semináře
2. zlepšení komunikačních dovedností
3. znalost asertivního chování v situacích ohrožujících postavení dítěte ve skupině
4. nácvik technik odmítnutí nevhodné nabídky bez ztráty postavení ve skupině
5. nácvik technik ovlivňování hodnotového žebříčku skupiny vrstevníků

Krátký film z projektu můžete shlédnout po spuštění tohoto odkazu na youtube: https://www.youtube.com/watch?v=UXjmQZGHLkw

Financování projektu

Projekt byl převážně financován z  finančních prostředků Česko-německého fondu budoucnosti. Těchto typů projektů se tak mohli poprvé díky podpoře účastnit i děti ze sociálně slabších rodin.

Kontakty

PhDr. Miloslava Čechlovská - koordinátorka projektu
E-mail: mcechlovska@zs-aloisinavysina.cz
Tel.: +420 776106107
Web: www.zs-aloisinavysina.cz/?D=1

Veronika Kushmann - Projektkoordinatorin
E-mail: burgteichschule.zittau@t-online.de
Tel.: +49 3583 513300
Web: www.sn.schule.de/~burgteichschule-zittau/index.php?page=home

Přihlášení do databázeZapomenuté heslo

Maple Webdesign