Projektová databáze Tandemu

Příklady dobré praxe česko-německých výměn dětí a mládež
Tandem Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže
česky deutsch

Taneční workshop: Kreativní formy - poznání historie - utváření vzpomínek

Partnerské organizace:
Památník koncentračního tábora Flossenbürg / A ASTA!, z.s., Plzeň
KZ-Gedenkstätte Flossenbürg / A BASTA!, z.s., Pilsen

Cílová skupina: Mládež ve věku 16 až 26 let.
Počet účastníků: 5 CZ, 7 DE
Téma: historie, umění a kultura, občanské vzdělávání

Verze pro tisk

Verze projektu pro tisk

Fotky z projektu

Přiložené dokumenty

Tanz_Flyer.pdf
Reportage Flossenbuerg.pdf

Popis a cíl projektu

Hlavním bodem programu bylo na jednu stranu vypořádání se s nacistickou minulostí, na stranu druhou setkání mladých lidí v mezinárodním prostředí. Cílem nebylo jen mluvit o dějinách a jejich různém pojetí, ale i hledání kreativního a uměleckého vyjádření. Výchozím bodem byly kresby bývalých vězňů, které vznikly během osvobození koncentračního tábora a krátce po něm. Tyto kresby inspirovaly účastníky a proměnily se v pohyb. Skupinové práce byly vedeny tanečním pedagogem Allanem Brooksem. Propojení kognitivního výkladu historie koncentračního tábora s uměním a spohybem vnímali účastníci jako velký přínost.

Vývoj projektu, časový rámec

Pětidenní workshop „Pohyb a kreativní formy“ proběhl ve dnech 13.-17. září 2017. V dalších letech je plánované rozvinutí konceptu, případně i trojjazyčně. Cílem workshopu není jen věcné uchopení tématu, ale účastníci hledají pod vedením tanečního pedagoga Allana Brookse své vlastní formy uměleckého vyjádření. Po každé části workshopu zbývá dostatek prostoru pro společnou diskusi. Co je ještě přiměřené, co už ne? Co je pro každého jednotlivého účastníka důležité? Která témata jsou nejvýznamnější? Podobný workshop proběhl ve Flossenbürgu již v roce 2015, tehdy s účastníky z Německa a Izraele. Pro rok 2018 jsou plánované workshopy dva.

Překonání jazykové bariéry

- Čeština, němčina, angličtina
- Tanec jako univerzální jazyk
- Tlumočení na

Obtíže projektu a jejich překonání

Kvůli nečekanému odřeknutí ze strany některých )častníků byl projekt v mezidobí ohrožen, ale díky další propagaci (mimo jiné ze strany Tandemu) se podařilo najít náhradníky.

Dokumentace a výstupy projektu

- V průběhu setkání byly doplňovány informace na facebookovou stránku památníku koncentračního tábora Flossenbürg: http://www.facebook.com/kz.gedenkstaette.flossenbuerg/
- Reportáž na webové stránce Tandemu: http://www.tandem-org.de/aktuelles/tandem-news/tandem-news-2017/tanzworkshop-flossenbuerg.html
- Reportáž Adély Horákové, EVS-dobrovolnice u Tandemu v projektu „ahoj.info“: http://www.ahoj.info/upload/files/1782_2017101215051269887_flossenburg.pdf

Financování projektu

- Podpora z prostředků Spolkového ministerstva pro rodinu, seniory, ženy a mládež
- Vlastní prostředky
- Účastnické poplatky

Kontakty

KZ-Gedenkstätte Flossenbürg
Sarah Grandke
http://www.gedenkstaette-flossenbuerg.de
sgrandke@gedenkstaette-flossenbuerg.de
+49 96039039023

A BASTA!, z.s.
Karel Hájek
http://www.a-basta.cz
info@a-basta.cz
+420724530358

Přihlášení do databázeZapomenuté heslo

Maple Webdesign