Projektová databáze Tandemu

Příklady dobré praxe česko-německých výměn dětí a mládež
Tandem Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže
česky deutsch

Schwanenmostek – Labutíbrückl

Partnerské organizace:

Čojč Theaternetzwerk Böhmen Bayern c/o cojc gGmbH, Nürnberg // A BASTA! z.s., Plzeň

Cílová skupina: 14 účastníků z Bavorska a Česka ve věku od 14 do 25 let
Počet účastníků: 14 účastníků, 2 vedoucí projektu
Téma: občanské vzdělávání, historie, umění a kultura

Verze pro tisk

Verze projektu pro tisk

Fotky z projektu

Přiložené dokumenty

Popis a cíl projektu

Účastníci věnovali pozornost stopám minulosti na místě setkání a jeho přilehlém okolí. Zabývali se někdejší kulturní rozmanitostí v pohraničí a tamními událostmi okolo roku 1938, a to především v okolí Domažlic/Taus a Českého lesa/Oberpfälzer Wald. Jednalo se zejména o Poběžovice/Ronsperg (CZ) a o zmizelou vesnici Mostek/Schanenbrückl (CZ). Účastníci se seznámili s příběhem života německé židovské rodiny Getreuerů, která musela opustit svůj domov v září roku 1938.

V průběhu projektu mohli všichni zúčastnění nahlédnout do života lidí v roce 1938 v Mostku/Schwanenbrückl. Své poznatky pak prezentovali veřejnosti na místě zmizelé vesnice za pomoci písní, tance a divadelních výstupů v umělém jazyce Čojč, který je namíchaný z němčiny a češtiny.

Mladí účastníci se velmi intenzivně seznamovali se zmíněnými místy a hromadili zdrojový materiál (fotky, pohlednice, deníky). Experti zabývající se tímto regionem a tuto dobu, jako je Zdeněk Procházka, Bernhard Setzwein nebo Regina Gottschalk, pak ve společném rozhovoru ještě obohatili dosavadní poznatky účastníků nejen o své vědomosti a odborné studie, ale také o osobní pohledy na věc.

Vývoj projektu, časový rámec

Na konferenci divadelní sítě Čojč v listopadu 2017 se objevily první nápady k projektu. Od ledna do května 2018 probíhaly na školách v Horní Falci a v oblasti Domažlic animační dny. V únoru a červenci už začal projektový tým na místě plánovat další kroky. Setkání mládeže proběhlo od 10. do 16. července 2018. Poslední dva dny projektu byly věnovány prezentaci na místě zmizelé vesnice a poté i mediální dokumentaci.

Jako navazující akce proběhne od 7. do 10. března 2019 školení „Čojč – pedagogika na památných místech“, které se bude zabývat organizováním a medializací dvojjazyčných setkání mládeže s lokálně historickou tematikou.*

Překonání jazykové bariéry

● Umělý jazyk „čojč“
● Všichni vedoucí mluví německy i česky
● Důležitou součástí denního programu byly pedagogicko-divadelní metody a aktivity z oblasti jazykové animace

Obtíže projektu a jejich překonání

Část projektu byla práce přímo na místě zmizelé vesnice Mostek/Schwanenbrückl. Důležitou výzvou byl v tomto případě fakt, že stejně jako u spousty jiných zmizelých míst nejsou k dispozici téměř žádné pozůstalosti. Otázky, co zbylo – v tomto případě hlavně dochovaný starý most – případně co zmizelo, se tedy přímo nabízely. Nakonec se tak během setkání i v závěrečné prezentaci mezi historickými a kulturními tématy objevily také přírodovědné poznatky o místní krajině.

Dokumentace a výstupy projektu

● Facebook projektu: http://www.facebook.com/events/174918009937371/
● Video o projektu (TVA Fernsehen für Ostbayern) http://www.youtube.com/watch?v=3a5ywfY987w
● Medializace na webové stránce Čojč Companion:
http://www.cojc-companion.eu/schwanenmostek
● Článek na blogu jedné z  návštěvnic prezentace:
http://cojc.eu/cs/blog/302-schwanenmostek
● Publikace k tématu „Methoden zweisprachiger lokalhistorischer Jugendbegegnungsprojekte“:
http://cojc.eu/images/veda/2018-09-19-cojc-schwanenmostek-publikace/2018-09-19-cojc-schwanenmostek-publikace-01.pdf
● Odborný článek o projektu na „Lernen aus der Geschichte“:
http://lernen-aus-der-geschichte.de/Lernen-und-Lehren/Magazin/Magazin/14260

Financování projektu

• Podpora z prostředků Spolkového ministerstva pro rodinu, seniory, ženy a mládež
• Nadace EVZ v programu EUROPEANS FOR PEACE, „Celebrate Diversity“
• Podpora z EU (EUS)

Kontakty

Cojc gGmbH
Fürther Str.174a
90429 Nürnberg
+499113236692
eleanora.allerdings@cojc.eu

A BASTA! z.s.
Krokova 581/III
337 01 Rokycany
+420735013665
info.abasta@gmail.com

Poznámky

* http://docs.wixstatic.com/ugd/685a69_db84b1a1fb004556b0441c3f6d33b0e2.pdf

Přihlášení do databázeZapomenuté heslo

Maple Webdesign