Projektová databáze Tandemu

Příklady dobré praxe česko-německých výměn dětí a mládež
Tandem Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže
česky deutsch

„Trilaterální setkání mládeže transnacionální spolupráce na vzpomínkách“

Partnerské organizace:
Tüpfelhausen – Das Familienportal e.V., Georg-Schwarz-Straße 116, 04179 Leipzig | MC Pardes Hanna-Karkus (Israel) | DDM Blansko (Tschechische Republik)

Cílová skupina: 49 dětí a mladistvých z Německa, Česka a Izraele
Počet účastníků:
Téma: občanské vzdělávání, historie, sport

Verze pro tisk

Verze projektu pro tisk

Fotky z projektu

Přiložené dokumenty

SpielszeneinderSportschuleEgidiusBraun.jpg

Popis a cíl projektu

Na trilaterálním setkání mládeže šlo o postup, který téma „Společnými vzpomínkami ke společné budoucnosti“ zasadil společně s široce rozvětveným programem ve smyslu „Transnacionální spolupráce na vzpomínkách/politickém vzdělávání“ jakožto stěžejní téma do středu zájmu.
Mladiství z Německa, Izraele a Česka se intenzivně zabývali nejen historií a vlastním zacházením s ní, ale i aktuálními otázkami a důkladně i trvale si tak rozšířili schopnosti úsudku a jednání. Účastníci byli obsáhle zapojeni do celého průběhu akce. Mnoho částí programu tak bylo zaměřeno na evaluaci, reflexi a diskusní kroužky zabývající se proběhlými mezinárodními setkáními mládeže. Též v průběhu byla skrze neustálou reflexi probírána přání účastníků/účastnic a v jednotlivých i skupinových rozhovorech probíhalo vyhodnocování. Na začátku setkání byla na programu poznávací exkurze s názvem „Život Židů v Lipsku“, při které se mladiství zúčastnili komentovaných prohlídek nejdůležitějších (židovských) vzpomínkových míst v Lipsku. Následně bylo v rámci oficiálního zahájení setkání uvedeno divadelní představení „Juller“ o životě a strastech bývalého židovského fotbalového hráče za německý národní tým Juliuse Hirsche.
Druhý den se uskutečnily exkurze k tématu Nucené práce deportovaných lidí v lipské městské části Leutzsch a následně paralelní workshopy s vynikajícími referenty na téma „Arbeitersport 1918-1938“ (Dělnické sportování 1918-1938) a „Jüdischer (Fußball-)Sport 1918-1938“ (Židovský fotbal a ostatní sporty 1918-1938). Prostřednictvím těchto vybraných témat byli mladí účastníci vzděláváni nejen v historicko-politické oblasti, ale byl též tříben jejich smysl ve sféře dnes ještě stále aktuálních problémů spojených s rasismem a sexismem nejen ve sportu. Den byl dotvořen přátelským zápasem mezi BSG Chemie Leipzig a mezinárodním výběrovým mužstvem SK Bar Kochba Leipzig jakožto symbolem demokracie a živoucí kultury vzpomínání v oblasti sportu. Večer byl pak den zakončen velkou mezinárodní mládežnickou oslavou uvedení do dospělosti (Jugendfeier). Třetí den se nesl ve znamení sportu; mladiství odehráli fotbalový turnaj a po velkých poctách vítězům, které provedli Zsolt Balla, rabín izraelitské náboženské obce v Lipsku, Dr. Thomas Feist, bývalý poslanec Spolkového sněmu a další zástupci občanské společosti dostali mladiství dostatečný prostor pro rozhovory s pamětníky a pro reflexi.

Vývoj projektu, časový rámec

Pětidenní projekt byl realizován trojjazyčně. Jeho program byl koncipován tím způsobem, že bezprostředně navazoval na životní realitu mladistvých. Bylo tak užito sportu, jakožto spojovacího materiálu mezi zadáváním úkolů a cíli působnosti.

Překonání jazykové bariéry

K obzvláštní nízkoprahovosti a přístupnosti akce přispělo i odstranění jazykových bariér pomocí překladatelů a tlumočníků. Všechny body programu byly nabízeny současně v němčnině, češtině i hebrejštině, díky čemuž se mohli všichni účastníci rovnocenně a se samozřejmostí zapojit.

Dokumentace a výstupy projektu

https://www.l-iz.de/melder/wortmelder/2018/04/Internationale-Jugendbegegnungen-im-Sommer-2018-in-Leipzig-213094 (NJ)

Financování projektu

Spolkový plán pro děti a mládež (KJP): Hlavní téma podpory Tandemu: „Společnými vzpomínkami ke společné budoucnosti“

Kontakty

Tüpfelhausen – Das Familienportal e.V.
Herrn Christoph David Schumacher
Georg-Schwarz-Straße 116
04179 Leipzig

www.tuepfelhausen.de
c.schumacher@tuepfelhausen.de

Přihlášení do databázeZapomenuté heslo

Maple Webdesign