Projektová databáze Tandemu

Příklady dobré praxe česko-německých výměn dětí a mládež
Tandem Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže
česky deutsch

“Tři místa – dvě země – jeden cíl“ k tématu “Společnými vzpomínkami ke společné budoucnosti”

Partnerské organizace:

Kreisjugendring Erzgebirge e.V. DDM „Bludiště“ Chodov Husova 263, 35735 Chodov

Cílová skupina: 55 účastníků z Česka a Německa
Počet účastníků:
Téma: historie, občanské vzdělávání,

Verze pro tisk

Verze projektu pro tisk

Fotky z projektu

Přiložené dokumenty

Bericht.pdf

Popis a cíl projektu

Ve dnech od 20. do 26. července se konalo ve středním Krušnohoří setkání české a německé mládeže. “Tři místa - dvě země - jeden cíl” byl název této akce, která si jako stěžejní bod stanovila téma “Společnými vzpomínkami ke společné budoucnosti”.

Hlavním cílem byla společná diskuze o - při školní výuce často opomíjených - událostech v česko-německém pohraničí v době během a krátce po 2. světové válce, stejně jako jejich významu pro vztahy mezi Českem a Německem, které se ve školní vyuce často opomíjí.

K tomu byly vytvořeny dvě pracovní skupiny a rozděleny projektové úkoly. Podkladem pro řešení úkolů byla pro účastníky historická fakta. Následně dostali účastníci možnost se na tyto fakta zeptat a ověřit si je v rozhovorech s pamětníky a historiky.

Vyvrcholením programu bylo setkání s pamětníkem Josefem Kempfem, který byl tehdy ve věku účastníků a dovedl prožité události velmi poutavě vylíčit.

Do programu byly také integrovány doplňující nabídky zúčastněných spolků. Ty dopomohly účastníkům nejen k lepší týmové spolupráci, ale i integraci a rozvinutí komunikačních schopností.

Poslední den se setkaly obě skupiny při závěrečné akci v Marienbergu. Zde následovala dvojjazyčná prezentace o zpracování projektových úkolů a zhotovení krátkého filmu.

Vývoj projektu, časový rámec

K projednání obsahu a vypracování konceptu se uskutečnilo celkem 8 setkání pouze německých projektových partnerů a jedno společné přípravné setkání. Téma bylo účastníkům sděleno při vypsání akce.

Překonání jazykové bariéry

Jako nástroj k odbourání jazykové bariéry jakožto i k vzájemnému poznání byla do programu zapojena jazyková animace. Avšak k realizaci tematického obsahu byla práce v obou jazycích nezbytná. Proto byly veškeré body obsahu přeloženy do obou jazyků a tlumočeny minimálně dvěma tlumočníky v každé skupině. Mezi staršími účastníky následovala částečně přímá diskuze v angličtině.

Dokumentace a výstupy projektu

Shrnutí výsledků projektu je k nalezení na webové stránce www.kjr-erz.de.

Financování projektu

Podpora z prostředků Spolkového ministerstva pro rodinu, seniory, ženy a mládež: Tandem “Společnými vzpomínkami ke společné budoucnosti”.

Kontakty

Kreisjugendring Erzgebirge e.V.
Zum Vereinshaus 12
09399 Niederwürschnitz

Přihlášení do databázeZapomenuté heslo

Maple Webdesign